สินเชื่อส่วนบุคคล ธนาคารเกียรตินาคินภัทร | KKP PERSONAL LOAN
สินเชื่อส่วนบุคคล-ธนาคารเกียรตินาคินภัทร-KKP-PERSONAL-LOAN

สินเชื่อส่วนบุคคล KKP Personal Loan

ผ่อนสบาย ดอกเบี้ยต่ำ อนุมัติไวให้วงเงินสูง 
•	ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ หรือบุคคลค้ำประกัน 
•	วงเงินอนุมัติสูงสุด 1,500,000 บาท 
•	รับเงินทันที ภายใน 1 วัน (หลังจากพิจารณาอนุมัติ)ผ่อนสบาย 
•	กับดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก


คุณสมบัติและเอกสารการขอบริการ

ผู้มีรายได้ประจำ
1.	สัญชาติไทย อายุ 20 - 60 ปี
2.	มีรายได้ประจำต่อเดือนตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป
3.	มีอายุงานที่ทำงานปัจจุบันตั้งแต่ 4 เดือนขึ้นไป หรือผ่านระยะเวลาทดลองงาน (เลือกระยะเวลาที่มากกว่า)
4.	มีหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวกทั้งที่บ้านและที่ทำงาน

 

 

เอกสารประกอบการพิจารณาสินเชื่อ

1.	สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน (1 ชุด)
2.	สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ (หน้าแรกที่มีที่อยู่ และหน้าที่มีชื่อของผู้ขอสินเชื่อ)
3.	สำเนาหน้าแรกสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือกระแสรายวัน*
4.	สลิปเงินเดือนตัวจริง /หนังสือรับรองรายได้ล่าสุดไม่เกิน 2 เดือน
5.	สำเนาบัญชีเงินฝากแสดงรายได้ย้อนหลัง 6 เดือน นับจากปัจจุบัน

 

 

คลิกสมัคร 👉 สินเชื่อส่วนบุคคล | KKP PERSONAL LOAN

 

 

สอบถามเพิ่มเติม ?

inbox: facebook.com/loanCredit
Line: @creditdee

creditdee

 

โพสต์ที่เกี่ยวข้อง