สินเชื่อส่วนบุคคล

สินเชื่อปิดบัตรเครดิต รับเฉพาะ 📌กรุงเทพปริมณฑล ✅ รีบสมัครด่วน✅

เข้าใจทุกความต้องการกับ วัตถุประสงค์ของแต่ละบุคคลที่หลากหลายอาทิ ปีดวงเงินบัตรเครดิต
บัตรกดเงินสด สินเชื่อบุคคล การใช้จ่ายส่วนตัว เพื่อการศึกษา เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต ฯลฯ
ยินดีให้คำแนะนำ และนำเสนอสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยพิเศษ ช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้ท่าน
เปรียบเสมือนมีเงินสดพร้อมใช้เพิ่มขึ้นเพื่อใช้จ่ายในยามต้องการ

ไม่มีประวัติค้างชำระหนี้

✅ไม่จำกัดวัตถุประสงค์ในการกู้

✅ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน

✅ผ่อนน้อย สบายนาน

✅รายได้ประจำ 15,000 บาท/เดือน

 

สำหรับผู้พักอาศัย หรือ ทำงานใน กรุงเทพ สมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี

 

เอกสารประกอบการพิจารณา

– สำเนาบัตรประชาชน

– สำเนาทะเบียนบ้าน

– สลิปเงินเดือน หรือหนังสือรับรองเงินเดือน ฉบับปัจจุบัน

– สำเนาสมุดบัญชีรนาคารหน้าแรก และ สำเนารายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน

คุณสมบัติผู้สมัคร

– สัญชาติไทย มีอายุ 21 ปีขึ้นไป (รวมระยะเวลาผ่อนชำระแล้วไม่เกิน 60 ปี)

– มีรายได้ต่อเดือนตั้งแต่ 15,000 บาท ขึ้นไปและมีอายุงานตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป

 

 

กรอกรายละเอียดสมัคร สินเชื่อปิดบัตรเครดิต

 

ตัวอย่าง ➡️ กรุงเทพมหานคร
*** หลังจากสมัครเสร็จแล้ว ให้รอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับและแจ้งรายละเอียด ***

 

 

 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

creditdee

โพสต์ที่เกี่ยวข้อง