สินเชื่อรวมหนี้ บัตรเครดิต คนที่มีบัตรเครดิตหลายใบ ต้องการทำสินเชื่อรวมหนี้บัตรเครดิตทุกใบ รวมหนี้จ่ายที่เดียว เพื่อต้องการลดดอกเบี้ยให้ถูกลง และเลือกผ่อนเป็นรายงวด การวางแผนการจัดการสินเชื่อรวมหนี้บัตรเครดิตอย่างรอบคอบเป็นสิ่งสำคัญในการบรรลุความเงินสดที่มั่นคงและความเสถียรในอนาคต ปรึกษาเจ้าหน้าที่สินเชื่อฟรี

จำนวนเงินที่คุณต้องชำระในบัตรเครดิตทั้งหมดที่คุณเคยใช้และยังไม่ได้ชำระหรือชำระบางส่วนเท่าที่เป็นค่าหนี้ปัจจุบัน นี่คือหนี้ที่คุณค้างชำระในบัตรเครดิตที่คุณถืออยู่ รวมถึงค่าดอกเบี้ยที่อาจจะถูกเรียกเก็บเพิ่มเติมหากคุณไม่ชำระเป็นเวลา ในทางทฤษฎี สินเชื่อรวมหนี้บัตรเครดิตนี้จะรวมถึงยอดคงเหลือในบัตรเครดิตทุกใบที่คุณมี รวมทั้งยอดหนี้เงินสดและยอดหนี้ของบัตรเครดิตที่เปิดใช้งานอยู่ ค่าธรรมเนียมและดอกเบี้ยที่ครบกำหนดจะถูกนำมาบวกเข้ากับสินเชื่อรวมหนี้บัตรเครดิตด้วย นี่คือหนี้รวมทั้งหมดที่คุณต้องชำระในบัตรเครดิตที่คุณถืออยู่ในขณะนั้น.

การรักษาสินเชื่อรวมหนี้บัตรเครดิตต่ำจะช่วยในการรักษาความปลอดภัยของความเงินส่วนตัวของคุณ การจ่ายค่าหนี้เป็นเวลาและการลดหนี้บัตรเครดิตจะช่วยในการปรับปรุงคะแนนเครดิตของคุณ ซึ่งสามารถมีผลต่อความสามารถในการขอสินเชื่อในอนาคต.

ควรระวังที่จะไม่ให้สินเชื่อรวมหนี้บัตรเครดิตเพิ่มขึ้นอย่างไม่จำเป็น เพราะความหนักของหนี้บัตรเครดิตสูงอาจทำให้คุณมีภาระการชำระหนี้ที่มากและเสี่ยงให้มีปัญหาการเงินในอนาคต. การวางแผนการจัดการสินเชื่อรวมหนี้บัตรเครดิตอย่างรอบคอบเป็นสิ่งสำคัญในการบรรลุความเงินสดที่มั่นคงและความเสถียรในอนาคต.

"สินเชื่อรวมหนี้" (Total Debt) หมายถึง

จำนวนเงินที่คุณต้องชำระในรูปแบบของหนี้ทั้งหมดที่คุณค้างชำระในปัจจุบันหรือในอนาคต. สินเชื่อรวมหนี้รวมถึงหนี้ที่เกิดจากหลายแหล่งและรวมถึงหนี้ที่ไม่ใช่เฉพาะเจาะจงเหมือนบัตรเครดิต, กู๋ซ้ำ, หรือสินเชื่อรถยนต์ สินเชื่อรวมหนี้สามารถรวมถึง:

หนี้บัตรเครดิต: หนี้ที่คุณค้างชำระในบัตรเครดิต.

สินเชื่อส่วนบุคคล: หนี้ที่คุณได้ยืมจากสถาบันการเงินหรือบุคคลอื่น ๆ เช่น สินเชื่อบ้านหรือสินเชื่อส่วนบุคคล.

หนี้กู๋ซ้ำ: หนี้ที่คุณค้างชำระในบัตรกู๋ซ้ำหรือสินเชื่อที่สามารถใช้ในการจ่ายสินค้าและบริการ.

สินเชื่อรถยนต์: หนี้ที่คุณค้างชำระในสินเชื่อรถยนต์ที่คุณได้จัดหา.

หนี้นักเรียน: หนี้เกี่ยวกับการศึกษา เช่น กู๋ยืมเพื่อการศึกษาที่สูงกว่า.

หนี้ส่วนตัว: หนี้จากการยืมเงินจากคนในครอบครัวหรือเพื่อสินเชื่อต่าง ๆ.

การรักษาสินเชื่อรวมหนี้ให้ต่ำจะช่วยในการควบคุมความสามารถในการจ่ายหนี้และความเงินสดของคุณ. ควรระวังอย่าเพิ่มสินเชื่อรวมหนี้เกินความจำเป็น เนื่องจากมันอาจทำให้คุณต้องเผชิญกับความยากลำบากในการจัดการและชำระหนี้. การวางแผนโครงการรวมหนี้และการลดหนี้เป็นสิ่งสำคัญในการรักษาความเสถียรในการเงินและป้องกันปัญหาการเงินในอนาคต.

"สินเชื่อปิดหนี้บัตรเครดิต" (Credit Card Debt Payoff)

หมายถึงกระบวนการชำระหนี้ที่คุณค้างชำระในบัตรเครดิตของคุณโดยการชำระหนี้ทั้งหมดหรือบางส่วนของมูลค่าหนี้ให้กับผู้ให้บริการบัตรเครดิต กระบวนการนี้เป็นวิธีในการลดหนี้ที่คุณค้างชำระและลดค่าดอกเบี้ยที่คุณต้องจ่าย.

สำหรับการปิดหนี้บัตรเครดิตมีขั้นตอนพื้นฐานที่คุณสามารถทำได้:

ตรวจสอบยอดหนี้: เริ่มต้นโดยการรู้จักยอดหนี้ที่คุณค้างชำระในบัตรเครดิตของคุณ รวมถึงยอดหนี้ที่ค้างอยู่ในแต่ละบัตรเครดิต (หากคุณมีมากกว่าหนึ่งบัตร).

วางแผนการชำระ: สร้างแผนการชำระหนี้โดยระบุจำนวนเงินที่คุณจะชำระในแต่ละเดือน. ควรพยายามชำระหนี้เสมอกันทุกเดือนเพื่อลดหนี้เร็วขึ้นและป้องกันค่าดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น.

ตั้งเป้าหมาย: กำหนดเป้าหมายการชำระหนี้ให้มีระยะเวลาและจำนวนเงินที่มีเป้าหมายเพื่อทำให้คุณรู้ว่าควรจะชำระเท่าไรในแต่ละเดือน.

ตัดจ่าย: นำเงินที่คุณได้มาชำระหนี้ตามแผนที่คุณกำหนด โดยใช้เงินที่เหลือจากงบประมาณเดือนนั้น.

เพิ่มการชำระ: หากเป็นไปได้ พยายามเพิ่มยอดการชำระเพื่อลดหนี้ได้อีกเร็วขึ้น ค่าดอกเบี้ยจะคิดตามยอดหนี้คงเหลือ ดังนั้นการลดหนี้เร็วขึ้นจะช่วยลดค่าดอกเบี้ยที่คุณจะต้องจ่าย.

ประเมินแผนที่และปรับปรุง: ประเมินแผนการชำระเป็นประจำเพื่อติดตามความคืบหน้าและปรับปรุงแผนเมื่อจำเป็น เช่น หากคุณมีเงินเพิ่มเติมหรือค่าใช้จ่ายลดลง.

การปิดหนี้บัตรเครดิตจะช่วยให้คุณลดหนี้ของคุณและเพิ่มความเสถียรในการเงินของคุณ นอกจากนี้ มันยังช่วยให้คุณปรับปรุงคะแนนเครดิตของคุณ ซึ่งสามารถมีผลต่อความสามารถในการขอสินเชื่อในอนาคต.

สินเชื่อ รีไฟแนนซ์ บัตรเครดิต

การรีไฟแนนซ์บัตรเครดิตหมายถึงการโอนยอดหนี้ของบัตรเครดิตหนึ่งไปยังบัตรเครดิตอื่น ๆ โดยปกติเพื่อระบบการชำระหนี้ที่มีดอกเบี้ยต่ำกว่า หรือเพื่อปรับปรุงเงื่อนไขหนี้ของคุณให้เหมาะสมมากขึ้น การรีไฟแนนซ์บัตรเครดิตสามารถทำได้ด้วยวิธีต่าง ๆ อาทิ:

การสมัครบัตรเครดิตสามารถโอนยอดหนี้ (Balance Transfer Credit Card): นี่คือวิธีที่คุณสมัครบัตรเครดิตใหม่ที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ำเพื่อโอนยอดหนี้จากบัตรเครดิตเก่าไปยังบัตรใหม่. การสมัครบัตรเครดิตรีไฟแนนซ์สามารถช่วยลดค่าดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหนี้บัตรเครดิต.

สินเชื่อส่วนบุคคล (Personal Loan): คุณสามารถยืมสินเชื่อส่วนบุคคลเพื่อชำระหนี้บัตรเครดิตแล้วใช้สินเชื่อส่วนบุคคลนี้เพื่อจ่ายหนี้บัตรเครดิตเก่า. สินเชื่อส่วนบุคคลมักมีอัตราดอกเบี้ยต่ำกว่าบัตรเครดิต, ทำให้คุณจ่ายดอกเบี้ยน้อยลง.

สินเชื่อรีไฟแนนซ์ (Credit Card Refinancing): การรีไฟแนนซ์บัตรเครดิตสามารถใช้สินเชื่อรวมหนี้บัตรเครดิตอื่น ๆ เพื่อชำระหนี้ในบัตรเครดิตเดิมที่มีดอกเบี้ยสูง.

การรีไฟแนนซ์บัตรเครดิตสามารถช่วยลดค่าดอกเบี้ยที่คุณต้องจ่ายและทำให้คุณจัดการกับหนี้บัตรเครดิตของคุณได้ง่ายขึ้น แต่คุณควรใช้วิจารณญาณและประเมินค่าใช้จ่ายและเงื่อนไขก่อนการรีไฟแนนซ์เพื่อให้แน่ใจว่ามันคุ้มค่าและเหมาะสมสำหรับสถานการณ์ของคุณ.

ขั้นตอนการลงทะเบียนและการดำเนินงาน

ลงทะเบียนสินเชื่อปิดหนี้บัตรเครดิต

🤵ติดต่อเรา🤵
LINE Official Account ▶️ CreditDee

โพสต์ที่เกี่ยวข้อง