เพิ่มช่องทางชำระสินค้าและบริการ ผ่านเครื่องรับบัตรเครดิต/เดบิต ธนาคารธนชาต ( EDC )

เพิ่มช่องทางชำระสินค้าและบริการ ผ่านเครื่องรับบัตรเครดิต/เดบิต ธนาคารธนชาต ( EDC )