แอลกอฮอล์เจลฆ่าเชื้อโรค 70%

แอลกอฮอล์เจลฆ่าเชื้อโรค 70%