สินเชื่อ SME สินเชื่อสำหรับเจ้าของธุรกิจ ขนาดเล็ก-ขนาดใหญ่?

สินเชื่อทําธุรกิจใหม่,สินเชื่อธุรกิจขนาดเล็ก,สินเชื่อ ธุรกิจ sme ไม่มี หลักทรัพย์ ค้ำประกัน,สินเชื่อขยายกิจการ,สินเชื่อสําหรับเจ้าของกิจการ,สินเชื่อเพื่อธุรกิจขนาดเล็ก

 

บริการเงินกู้สำหรับเจ้าของกิจการ บริษัท โรงงานต่างๆ อนุมัติเร็วภายใน 3-5 ชม. สินเชิ่ออนุมัติใน 3 ชม

บริการ: SME, SME เจ้าของกิจการ, SME ผู้ประกอบการ
สินเชื่อแฟคตอริ่ง อนุมัติเร็ว | ทางเลือกใหม่ของธุรกิจคุณ?

เงินทุนหมุนเวียนสำหรับบริษัท หจก. ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน โทรเลย ไม่ใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน อนุมัติง่าย รวดเร็ว เงินทุนหมุนเวียน ดอกเบี้ยใกล้เคียงกับแบงค์ บริการด้านสินเชื่อสินเชื่อลิสซิ่งสินเชื่อแฟคตอริ่งติดต่อเรา

 

 

ทางเราให้บริการสินเชื่อสำหรับท่านเจ้าของกิจการในรูปแบบบริษัท หจก. โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ
ทางเรายินดีที่จะเป็นแหล่งเงินทุนให้กับท่าน เงินกู้ แหล่งเงินทุน เงินด่วน สินเชื่อ
บริการ: เงินด่วน, สินเชื่อ, แหล่งเงินทุน

 

 

สินเชื่อ SME

 

สมัครง่าย ได้ไว ให้ธุรกิจของคุณให้โต

บริการที่ปรึกษาด้าน SME เจ้าของกิจการ ไม่ว่าธุรกิจขนาดใหญ่หรือขนาดเล็กให้เราช่วยคุณ มุ่งสู่ความสำเร็จ

 

 

 

 

 

คุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อ

 • กู้ในนามบุคคลธรรมดา : สัญชาติไทย อายุ 20-65 ปี
 • ประกอบกิจการในประเทศไทยไม่ต่ำกว่า 2 ปี
 • มูลค่าสินทรัพย์ถาวรสุทธิ (ไม่นับรวมที่ดิน) รวมไม่เกิน 200 ล้านบาท
 • มีผลประกอบการและประวัติการเงินที่ดี

 

เอกสารที่ใช้

 • สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน*
 • เอกสารแสดงรายได้ (Bank Statement) 6 เดือนย้อนหลัง (สูงสุด 3 บัญชี)
 • สำเนาใบทะเบียนการค้า
 • สำเนาหนังสือจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณฑ์สนธิ และหนังสือรับรองตราประทับ (ไม่เกิน 3 เดือน)
 • สำเนางบการเงินย้อนหลัง 3 ปี
 • สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร / ภ.พ. 20
 • สำเนาใบเสร็จการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้
 • สำเนาแสดงประเภทและกรรมสิทธิ์ในหลักประกัน
 • แผนที่แสดงที่ตั้งของสถานประกอบการ
 • รูปถ่ายภายใน / ภายนอกของสถานประกอบการ และรูปถ่ายผลิตภัณฑ์ / สินค้า
 • สำเนาทะเบียนสมรส ทะเบียนหย่า ใบเปลี่ยนชื่อนามสกุล ใบมรณะบัตรคู่สมรส*
 • หนังสือยินยอมให้ตรวจสอบเครดิตบูโรของผู้กู้ / ผู้กู้ร่วม

 

ให้คำปรึกษาสินเชื่อ SME
ตอบโจทย์ธุรกิจ ก้าวเร็ว โตไว
อนุมัติเร็ว ทั้งระยะสั้น – ระยะยาว
วงเงินสูงสุด 5 เท่า

 

กรอกรายละเอียดสมัคร สินเชื่อ SME

*** หลังจากสมัครเสร็จแล้ว ให้รอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับและแจ้งรายละเอียด ***

 

 

สอบถามเพิ่มเติม⬇️⬇️⬇️
Fan Page : loanCredit

Line @creditdee
เพิ่มเพื่อน
เพิ่มเพื่อน