สินเชื่อบุคคลซิตี้ (citi personalloan)

สินเชื่อบุคคลซิตี้ (citi personalloan)อัตราดอกเบี้ยพิเศษต่ำสุด 7.99% สินเชื่อผ่อนสบาย ภาระหนักใจ ครอบครัวป่วยใช้เงินก้อนผ่อนได้ สมัครง่าย อนุมัติไว ให้วงเงินสูงสุด 5 เท่าหรือ 2 ล้านบาท ไม่ต้องค้ำ มีรายได้ 30,000 บาท/เดือน

 

 

คลิกสมัครสินเชื่อบุคคลซิตี้

 

ข้อกำหนดและเงื่อนไข
 • วงเงินสินเชื่อสูงสุด 5 เท่าของรายได้ หรือไม่เกิน 2,000,000 บาท ตามเงื่อนไขและดุลพินิจของบริษัท ฯ Baht

รายได้ (บาท) วงเงินที่ได้รับการอนุมัติ (บาท)
<100,000 100,000-149,999 150,000-199,999 200,000-249,999 250,000-299,999 300,000-399,999 400,000 -999,999 1,000,000 ขึ้นไป
20,000-29,999 27.99% 25.99%
30,000-39,999 27.99% 25.99% 23.99%
40,000-49,999 25.99% 25.99% 23.99% 21.99%
50,000-59,999 23.99% 23.99% 23.99% 21.99% 20.99%
60,000-79,999 21.99% 21.99% 21.99% 21.99% 20.99% 18.99%
80,000-199,999 21.99% 21.99% 21.99% 21.99% 20.99% 18.99% 17.99%
200,000 ขึ้นไป 21.99% 21.99% 21.99% 21.99% 20.99% 18.99% 17.99% 15.99%
 • อัตราดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ และค่าธรรมเนียมใดๆ ต่ำสุด 15.99% สูงสุด 28% สำหรับลูกค้าโปรแกรมปกติ
 • ค่าอากรแสตมป์ 0.05% ของวงเงินสินเชื่อ ค่าใช้จ่ายในการชำระเงิน 10 – 50 บาทต่อครั้งขึ้นอยู่ กับผู้ให้บริการ กรุณาตรวจสอบเงื่อนไขและ ค่าใช้จ่าย ณ จุดให้บริการ ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบ ข้อมูลเครดิต ไม่เกิน 12 บาท ค่าใช้จ่ายในการติดตาม ทวงถามหนี้ 100 บาท/รอบบัญชี (มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2560 เป็นต้นไป)
 • การพิจารณาอนุมัติคำขอ และ/หรือการกำหนดวงเงินสินเชื่อ และ/หรืออัตราดอกเบี้ยที่ได้รับ ขึ้นอยู่กับเอกสารประกอบการขอสินเชื่อ และ/หรือข้อกำหนด และเงื่อนไขภายในบริษัทซิตี้คอร์ป ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ทั้งนี้การอนุมัติใดๆ ดังกล่าวให้ถือเป็นดุลยพินิจของบริษัทฯ เป็นสำคัญ
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงวงเงินสินเชื่อ อัตราดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียม เงื่อนไข รวมถึงการพิจารณาฯและการคืนเอกสาร โดยไม่ต้อง แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
คุณสมบัติผู้สมัคร
 • สัญชาติไทย มีอายุ 21 ปีขึ้นไป ( รวมระยะเวลาผ่อนชำระแล้วไม่เกิน 60 ปี )
 • มีรายได้ต่อเดือนตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป และมีอายุงานตั้งแต่ 4 เดือนขึ้นไป สำหรับพนักงานบริษัท
 • ดำเนินธุรกิจประเภทเดียวกันอย่างน้อย 2 ปี สำหรับเจ้าของกิจการ
เอกสารประกอบการพิจารณา
 • สำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ และ สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สลิปเงินเดือน หรือหนังสือรับรองเงินเดือน ย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือน
 • สำเนาสมุดบัญชีธนาคารหน้าแรก และ สำเนารายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน
 • กรณีเจ้าของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนจำกัด

 

คลิกสมัครสินเชื่อบุคคลซิตี้

หรือกรอกรายละเอียด ⬇️

*** หลังจากสมัครเสร็จแล้ว ให้รอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับและแจ้งรายละเอียด ***

 

 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

creditdee

 

โพสต์ที่เกี่ยวข้อง