สินเชื่อรถยนต์ AEON AUTO Loan สินเชื่อรถมือสอง

สินเชื่อรถยนต์ AEON AUTO Loan สินเชื่อรถมือสอง

บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถมือสองของ AEON
พร้อมให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์มือสอง
มีบริการให้คำปรึกษาตั้งแต่ขั้นตอนการสมัครและการเตรียมเอกสารอย่างใกล้ชิด

สินเชื่อเช่าซื้อรถมือสอง

 • คุณสมบัติของผู้สมัคร
 • อายุ 20 ปีบริบูรณ์ ถึง 60 ปี
 • สัญชาติ ไทย และ ญี่ปุ่น
 • มีรายได้ประจำรายเดือนมากกว่า 8,000 บาท ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ทำงานมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป
 • มีโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ทั้งที่ ทำงาน และที่บ้าน

เงื่อนไขและข้อตกลง

 • อัตราดอกเบี้ย(ต่อปี): ขึ้นอยู่กับอายุรถยนต์ และระยะเวลาในการผ่อนชำระ
 • ยอดจัดสินเชื่อเงินกู้ขั้นต่ำ 100,000 บาท และไม่เกิน 2,000,000 บาท
 • ยอดชำระรายเดือนขั้นต่ำ 3,000 บาท
 • ระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุด 84 งวด
 • อายุรถตามปีที่จดทะเบียนไม่เกิน 15 ปี
เอกสารการสมัคร

 

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • เอกสารแสดงรายได้
 • รายการเดินบัญชีย้อนหลัง
ขั้นตอนการสมัครการบริการเช่าซื้อ

 

 

คลิกสมัครสินเชื่อรถยนต์ AEON AUTO Loan ⬇️

สมัครสินเชื่อรถยนต์ AEON AUTO Loan

 

 

 

สอบถามเพิ่มเติม 📝

inbox: facebook.com/loanCredit

Line: @creditdee

 

creditdee