สินเชื่อรถแลกเงิน SCB สินเชื่อรถไทยพาณิชย์ My Car My Cash

สินเชื่อรถแลกเงิน SCB สินเชื่อรถไทยพาณิชย์ My Car My Cash 🚕

สินเชื่อรถคือเงินไทยพาณิชย์ My Car My Cash ไม่ว่าโจทย์ความจำเป็นเรื่องเงินของคุณคืออะไร เราพร้อมบริการคุณ แค่นำรถยนต์ส่วนตัวของคุณ มาเปลี่ยนเป็นเงินสดกับเรา ได้เงิน แถมรถก็ยังมีขับ ผ่อนครบธนาคารจะโอนกรรมสิทธิ์กลับไปเป็นของคุณทันที

สินเชื่อรถคือเงิน 

My Car My Cash ต้องการเงินสดรถช่วยได้

 

มีเงินใช้
รถยังมีขับ

อนุมัติเเล้วรับเงิน
ภายใน 1 วัน

ให้ วงเงินสูงสุด 140%*
ของราคาประเมิณ

ผ่อนสบาย
นานสูงสุด 72 เดือน

 

คุณสมบัติ

 อายุ 20 – 60 ปี หรือรวมการผ่อนไม่เกิน 65 ปี

 มีภูมิลำเนาในประเทศไทย

 เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รถยนต์ที่ปลอดภาระหนี้หรือภาระผูกพันใดๆ

 ในกรณีต้องมีผู้ค้ำประกัน ผู้ค้ำประกันต้องเป็นชาวไทย เเละมีภูมิลำเนาในประเทศไทย

 

เอกสารที่ต้องใช้

 บัตรประจำตัวประชาชนเเละสำเนา

 สำเนาทะเบียนบ้าน

 สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคาร ( ย้อนหลัง 6 เดือน )

 สลิปเงินเดือน หรือนักสือรับรองเงินเดือนล่าสุด

 กรมธรรม์ประกันภัยฉบับจริง ( กรณีมีประกันภัยอยู่เเล้ว )

 สมุดคู่มือจดทะเบียนรถยนต์

 สำเนาหน้าสมุดบัญชีออมทรัพย์ของธนาคารไทยพาณิชย์ที่ต้องการรับวงเงินโอนเข้าภายหลังสินเชื่อได้รับการอนุมัติ

 หนังสือสัญญาเช้าซื้อฉบับเดิม

 

สมัครสินเชื่อรถแลกเงิน SCB 🚗🚕

 

สินเชื่อรถแลกเงิน SCB

 

 

 

สอบถามเพิ่มเติม 📝

inbox: facebook.com/loanCredit

Line: @creditdee

 

creditdee