บัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพแพลทินัม สวัสดี

สมัครบัตรเครดิตแพลทินัม สวัสดีธนาคารกรุงเทพ รับฟรี แพ็กเกจท่องเที่ยวในประเทศ3วัน 2คืน

 

บัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ บัตรเครดิตแพลทินัม สวัสดี
บัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ บัตรเครดิตแพลทินัม สวัสดี

 

มูลค่า3,999 บาท เมื่อมียอดใชจ้่ายผ่านบัตรตั้งแต่15,000 บาทขึ้นไป ภายใน 60 วันนับจากวันที่บัตรได้รับอนุมัติ

เงื่อนไข

 • ต้องใช้จ่ายผ่านบัตรภายใน 60 วัน นับจากวันที่บัตรได้รับอนุมัติ
 • ผู้ถือบัตรต้องไปรับของรางวัลที่สำนักงานเว็บสำนักงานของเว็บสวัสดีเท่านั้น
 • เงื่อนไขการใช้ท่องเที่ยว จะต้องใช้บริการ 2 ท่าน ซึ่งหมายความว่าต้องซื้อเพิ่มอีก 1 ท่าน จึงได้สิทธิ์ซื้อราคาพิเศษเพียง 2,999 บาท ( แพ็กเกจท่องเที่ยว ( 3 วัน 2 คืน ) ดังนี้ กระบี่/ สตูล (หลีเป๊ะ)/ ภูเก็ต/ สุราษฎร์ธานี (กุ้ยหลินเมืองไทย)/ สุราษฎร์ธานี (สมุย)/ เชียงใหม่/ เชียงราย/ ลาปาง/แม่ฮ่องสอน (ปาย)/ เพชรบูรณ์ (เขาค้อ) )
ผู้มีสิทธิสมัคร
 • บัตรหลัก
  • อายุไม่ตํ่ากว่า 20 ปี บริบูรณ์
  • รายได้รวมขั้นตํ่า 15,000 บาทต่อเดือน
 • บัตรเสริม
  • อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
  • แนบเพียงสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมใบสมัคร
อายุผู้สมัคร อายุ 20-65 ปี
รายได้ขั้นต่ำ 15,000 บาท/เดือน
เอกสารการสมัคร
 • กรณีบุคคลธรรมดา :
  • 1. สำเนาทะเบียนบ้าน
  • 2. สำเนาบัตรประชาชน / บัตรประจำตัวข้าราชการ
  • 3. สลิปเงินเดือน / หนังสือรับรองเงินเดือน
  • 4. ใบแจ้งยอดบัญชีธนาคาร (Statement) ย้อนหลัง 3 เดือน
  • 5. สำเนาหน้าบัญชีธนาคารย้อนหลัง 3 เดือน
 • กรณีชาวต่างชาติ/ประกอบธุรกิจในไทย : เอกสารเพิ่มเติม
  • โปรดแนบสำเนาหนังสือเดินทางและใบอนุญาตทำงานในไทย (Work Permit) ตั้งแต่ 2 ปี
 • กรณีเจ้าของกิจการหรือประกอบอาชีพอิสระ : เอกสารเพิ่มเติม
  • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน หรือ ทะเบียนพาณิชย์
  • สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
 • สำหรับผู้สมัครบัตรเสริม : เอกสารเพิ่มเติม
  • อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ – แนบเพียงสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมใบสมัคร
เงื่อนไข ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย เริ่ม วันที่ 1 กันยายน 60 ให้ปรับอัตราดอกเบี้ยเป็น 18% ต่อปี (อัตราดอกเบี้ยบัตรเครดิตรวมค่าปรับ ค่าธรรมเนียม และค่าบริการอื่นสูงสุดร้อยละ 18 ต่อปี)

 

 

 

สมัครบัตรเครดิตแพลทินัม สวัสดี

 

*** หลังจากสมัครเสร็จแล้ว ให้รอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับและแจ้งรายละเอียด ***

 

 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

creditdee