ธนาคารเกียรตินาคินบัตรกดเงิน

บัตรกดเงินสด KKP CASH CARD บัตรกดเงินสด อนุมัติ 30 นาที

บัตรกดเงินสดเกียรตินาคินกดตู้ไหนได้บ้าง,บัตรกดเงินสด Kkp อนุมัติยากไหม,Kkp Cash Now กดเงินสดได้ไหม,บัตรกดเงินสด TTB กดตู้ไหนได้บ้าง,บัตรกดเงินสดเกียรตินาคิน pantip,บัตรกด เงินสด kkp cash card ดี ไหม บัตรกดเงินสด เกียรตินาคิน อนุมัติยากไหม pantip,บัตรกดเงินสดเกียรตินาคิน กี่วันอนุมัติ,บัตรกดเงินสดเกียรตินาคินดีไหม บัตรกดเงินสด อนุมัติ 30 นาที,บัตรกดเงินสดเกียรตินาคิน ผ่านยากไหม,บัตรกดเงินสดเกียรตินาคิน วงเงิน

คุณสมบัติและเอกสารการขอบริการ
ผู้มีรายได้ประจำ

  1. สัญชาติไทย อายุ 20 – 60 ปี
  2. มีรายได้ประจำรวมต่อเดือนตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป
  3. รายได้รวมต่ำกว่า 15,000 บาทต่อเดือน จะต้องมีอายุงานตั้งแต่ 4 เดือนขึ้นไป
  4. รายได้รวมตั้งแต่ 15,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป จะต้องมีอายุงานตั้งแต่ 1 เดือนขึ้นไป
  5. มีหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก

เอกสารประกอบการสมัคร

  1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ
  2. สลิปเงินเดือน หรือ หนังสือรับรองรายได้ (สำหรับผู้มีรายได้ประจำ)
  3. สำเนาบัญชีเงินฝากแสดงรายได้ย้อนหลัง 6 เดือน นับจากปัจจุบัน

 

ตัวอย่างการคำนวณดอกเบี้ย 

วงเงินบัตรกดเงินสด
ธนาคารได้ทำการกำหนดวงเงินสูงสุดในการทำธุรกรรมต่างๆ ของบัตรกดเงินสด KKP Cash Card ต่อวัน ดังนี้

ประเภทบัตร

วงเงินสูงสุด

เบิกถอนเงินวงสดผ่านตู้ ATM

100,000 บาท

ชำระค่าสินค้า/บริการ 

100,000 บาท

ชำระค่าสินค้า/บริการ ผ่านออนไลน์

100,000 บาท


* หมายเหตุ : การเบิกใช้สินเชื่อทุกช่องทาง ต้องรวมกันไม่เกินวงเงินสินเชื่อที่ได้รับอนุมัติ

โพสต์ที่เกี่ยวข้อง
บัตรกดเงินสด CIMB THAI Personal cash
บัตรกดเงินสด CIMB THAI Personal cash

บัตรกดเงินสดสินเชื่อ Read more