ต้องการเงินสด มีเล่มทะเบียนรถ สืนเชื่อรถยนต์ SG Capital กู้ง่าย ได้เงินเร็ว รถยังมีใช้

ลูกค้าที่ต้องการเงินสด และมีเล่มทะเบียนรถอยู่ในมือ รีบมาสมัครสืนเชื่อรถยนต์ SG Capital กู้ง่ายๆ ได้เงินเร็ว ที่สำคัญคือรถยังมีใช้งานได้ตามปกติ
ดอกเบี้ย ต่ำสุด 0.55% ต่อเดือน
อนุมัติ วงเงินสูงสุด 10 ล้านบาท
รับเงินภายใน 1 วัน หลังสินเชื่ออนุมัติ

 

สืนเชื่อรถยนต์ SG Capital
สืนเชื่อรถยนต์ SG Capital

 

สินเชื่อเงินสด รถยังมีใช้
สินเชื่อเงินสด รถยังมีใช้

 

 

ข้อมูลผลิตภัณฑ์-จุดเด่น
รับเงินภายใน 1 วัน หลังสินเชื่ออนุมัติ

-ดอกเบี้ย ต่ำสุด 0.55% ต่อเดือน*
-อนุมัติ วงเงินสูงสุด 10 ล้านบาท
กรณีทำการโอนย้ายไฟแนนซ์ลูกค้าจะได้รับเงินก้อนที่สองหลังจากบริษัทได้รับเล่มทะเบียนรถและโอนกรรมสิทธิ์เข้าบริษัท เอสจี แคปปิ ตอล จำกัด เรียบร้อยแล้วเท่านั้น
ลูกค้ารับเงินผ่านการโอนเข้าบัญชีธนาคาร
พื้นที่ให้บริการ 45 จังหวัด ทั่วไทย (ยกเว้น 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ ยะลา, ปัตตานี, นราธิวาส)

หลักเกณฑ์สินเชื่อจำนำทะเบียนรถแบบไม่โอนเล่ม

 

 

สัญญาเช่าซื้อแบบโอนเล่มดอกเบี้ย 0.55% ต่อ เดือน อายุรถไม่เกิน 5 ปี

 

 

คุณสมบัติของลูกค้าที่สมัคร

  • เพศ ชาย/หญิง
  • อายุ 21 – 65 ปี
  • รายได้ 2 เท่าของค่างวด

 

พนักงานบริษัท / พนักงานประจำ

1. สำเนาบัตรประชาชน 5 ใบ
2. สำเนาทะเบียนบ้าน 3 ใบ
3. สลิปเงินเดือน หรือ หนังสือรับรองเงินเดือนอายุไม่เกิน 1 เดือน
4. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ย้อนหลัง 6 เดือน
5. เล่มทะเบียนรถตัวจริง (ใช้สำเนาเล่มทะเบียนรถ กรณีเฉพาะรีไฟแนนซ์เท่านั้น)
6. สำเนากรมธรรม์ประกันภัยรถ (ป.1 / ป.2 / ป.3)
7. หน้าบัญชีสำหรับโอนเงิน (กรุงไทย / กสิกรไทย / กรุงเทพ / ไทยพาณิชย์ / กรุงศรี / ทหารไทย) 1 ใบ

 

ราชการ / รัฐวิสาหกิจ

1. สำเนาบัตรประชาชน 5 ใบ
2. สำเนาทะเบียนบ้าน 3 ใบ
3. สำเนาบัตรข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ
4. สลิปเงินเดือน หรือ หนังสือรับรองเงินเดือนอายุไม่เกิน 1 เดือน
5. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ย้อนหลัง 6 เดือน
6. เล่มทะเบียนรถตัวจริง (ใช้สำเนาเล่มทะเบียนรถ กรณีเฉพาะรีไฟแนนซ์เท่านั้น)
7. สำเนากรมธรรม์ประกันภัยรถ (ป.1 / ป.2 / ป.3)
8. หน้าบัญชีสำหรับโอนเงิน (กรุงไทย / กสิกรไทย / กรุงเทพ / ไทยพาณิชย์ / กรุงศรี / ทหารไทย) 1 ใบ

 

อาชีพอิสระ / พ่อค้าแม่ค้า
1. สำเนาบัตรประชาชน 5 ใบ
2. สำเนาทะเบียนบ้าน 3 ใบ
3. สำเนาหนังสือรับรองจดทะเบียนบริษัท (ถ้ามี) / สัญญาเช่าพื้นที่
4. เอกสารแสดงรายได้ 50 ทวิ / หักภาษี ณ ที่จ่าย (ถ้ามี) / ภงด.90, ภงด.91
5. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ย้อนหลัง 6 เดือน
6. เล่มทะเบียนรถตัวจริง (ใช้สำเนาเล่มทะเบียนรถ กรณีเฉพาะรีไฟแนนซ์เท่านั้น)
7. สำเนากรมธรรม์ประกันภัยรถ (ป.1 / ป.2 / ป.3)
8. หน้าบัญชีสำหรับโอนเงิน (กรุงไทย / กสิกรไทย / กรุงเทพ / ไทยพาณิชย์ / กรุงศรี / ทหารไทย) 1 ใบ

อาชีพอิสระ / พ่อค้าแม่ค้า
1. สำเนาบัตรประชาชน 5 ใบ
2. สำเนาทะเบียนบ้าน 3 ใบ
3. ทะเบียนเกษตรกร
4. ใบประทวน
5. ใบเสร็จการขายพืชผล
6. เล่มทะเบียนรถตัวจริง (ใช้สำเนาเล่มทะเบียนรถ กรณีเฉพาะรีไฟแนนซ์เท่านั้น)
8. สำเนากรมธรรม์ประกันภัยรถ (ป.1 / ป.2 / ป.3)
9. หน้าบัญชีสำหรับโอนเงิน (กรุงไทย / กสิกรไทย / กรุงเทพ / ไทยพาณิชย์ / กรุงศรี / ทหารไทย) 1 ใบ

เอกสารเพิ่ม กรณีเฉพาะรีไฟแนนซ์

1. สำเนาของสัญญาเช่าซื้อที่ทำไว้กับบริษัทไฟแนนซ์เดิม
2. ใบเสร็จชำระค่างวดล่าสุด 3 เดือน

สมัครสืนเชื่อรถยนต์ SG Capital

สมัครสืนเชื่อรถยนต์ SG Capital

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

creditdee